Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:481 Publicerad den 15 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i SverigeUtfärdad den 9 maj 2018Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.4 §4 §Migrationsverket får, efter att ha gett Statens skolverk och Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)