Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:874 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfondenUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden ska ha följande lydelse.33 §33 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28 och 31 §§ får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)