Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:913 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Utfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.25 §25 § Senaste lydelse 2018:482. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)