Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 och 7 §§, 6 kap. 1, 3, 5, 8, 9 och 12 §§ och 8 kap. 3 a § utlänningsförordningen (2006:97) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 3 §

1 Med inre och yttre gräns avses i denna förordning inre och yttre gränser enligt artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna).

1 kap. 7 §

2 Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399.

6 kap.

6 kap. 1 §

3 Gränsövergångsställen enligt artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 finns i följande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm, Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Härnösand, Härryda, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Pajala, Piteå, Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Timrå, Torsås, Trelleborg, Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Varberg, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Älvkarleby, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östhammar och Östersund.
Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränsövergångsställena.
Polismyndigheten beslutar också om tillstånd till inresa och utresa över en yttre gräns vid något annat ställe än ett gränsövergångsställe eller vid någon annan tidpunkt än under ett gränsövergångsställes fastställda öppettider. Vid inresa och utresa med ett fartyg beslutar Kustbevakningen om ett sådant tillstånd. I de fall Kustbevakningen gett tillståndet ska Polismyndigheten underrättas.

6 kap. 3 §

4 Utländska besättningsmän får tillfälligt lämna sitt fartyg i enlighet med bilaga 7 punkt 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399. Det som nu har sagts gäller dock inte om Polismyndigheten bestämmer något annat.

6 kap. 5 §

5 Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 25, 28 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399.
Rikspolischefen eller chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten respektive säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen ska hos regeringen göra framställning om beslut enligt första stycket.
Om det krävs ett omedelbart ingripande får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att sådan gränskontroll får införas som anges i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399. Den myndighet som har beslutat om att införa gränskontroll ska omedelbart underrätta regeringen om beslutet och fullgöra informationsskyldigheten i enlighet med artikel 28 och 34. Regeringen ska snarast pröva om gränskontrollen ska bestå.

6 kap. 8 §

6 Befälhavaren på ett luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna ska före ankomst underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen ska utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om ett luftfartyg kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna.
Underrättelseskyldigheten enligt första stycket gäller inte för befälhavaren på ett privatflyg. För en sådan befälhavare och för en befälhavare på fartyg finns bestämmelser om underrättelseskyldighet i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399.

6 kap. 9 §

7 Sådan rapportering som avses i bilaga 6 punkt 3 till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 ska göras till Kustbevakningen med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter för fartyg (Single Window).

6 kap. 12 §

8 Polismyndigheten ska underrätta övriga Schengenstater om en utlänning som avses i 8 kap. 2 § 6 utlänningslagen (2005:716) tillåtits resa in i Sverige.

8 kap.

8 kap. 3 a §

9 Det referensbelopp som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 ska vara 450 kr per dag.

SFS 2018:1103

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONJohanna Johnsson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:92.
Senaste lydelse 2015:241.
Senaste lydelse 2014:1192.
Senaste lydelse 2015:92.