Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:507 Publicerad den 2 juli 2019Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i SverigeUtfärdad den 27 juni 2019Regeringen föreskriver att förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som gäller till och med den 19 juli 2019, ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMJenny Wulker Roos(Justitiedepartementet)