Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2019:567) om passagerarregister

Publicerad den 27 augusti 2019

Utfärdad den 22 augusti 2019

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:444) om passagerarregister.

2 §

Tullverket får för sådan verksamhet som avses i 4 § lagen om passagerarregister ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:567

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2019.