Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:298 Publicerad den 15 maj 2020Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetscheferUtfärdad den 14 maj 2020Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2018:247. Ändringen innebär att ”Vetenskapsrådet” tas bort ur förteckningen. Förteckning över myndigheter Svenska institutet för europapolitiska studierNordiska AfrikainstitutetMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorSkolforskningsinstitutetUniversitetskanslersämbetetUniversitets- och högskolerådetUppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutetKungl. Tekniska högskolanLuleå tekniska universitetKarlstads universitetLinnéuniversitetetÖrebro universitetMittuniversitetetMalmö universitetBlekinge tekniska högskolaGymnastik- och idrottshögskolanHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmMälardalens högskolaStockholms konstnärliga högskolaSödertörns högskolaKungl. biblioteketForskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärdForskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeStatens väg- och transportforskningsinstitutTrafikanalysVerket för innovationssystemMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserMyndigheten för kulturanalysStatens konstrådInstitutet för språk och folkminnenStatens historiska museerNationalmuseumModerna museetNaturhistoriska riksmuseetStatens centrum för arkitektur och designStatens museer för världskulturStatens musikverkForum för levande historiaDiskrimineringsombudsmannenMedlingsinstitutetInstitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingMyndigheten för arbetsmiljökunskapDenna förordning träder i kraft den 17 juni 2020.På regeringens vägnarLENA MICKOMagnus Bengtson(Finansdepartementet)