Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:393 Publicerad den 30 maj 2020Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteterUtfärdad den 28 maj 2020Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter ska ha följande lydelse.14 §14 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut i fråga om ansökan om bidrag får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarAMANDA LINDHelena Swenzén(Kulturdepartementet)