Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:1093) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2021

Publicerad den 3 december 2020
Utfärdad den 26 november 2020

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,58 procent för 2021.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1093

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.