Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt;

Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2010:173) om alkoholskatt

dels att 14 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.


SFS 2013:512

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
På regeringens vägnarPETER NORMANMonica Falck(Finansdepartementet)