Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:512 Utkom från trycket den 24 juni 2013Förordning om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt;utfärdad den 13 juni 2013.Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2010:173) om alkoholskatt dels att 14 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarPETER NORMANMonica Falck(Finansdepartementet)