Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 20141

 

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlar
Avgift per år
Avgift per månad
Avgift per vecka
Avgift per dag
högst 3 axlar 
8 134 kronor 
813 kronor 
220 kronor 
67 kronor 
4 eller fler axlar 
13 133 kronor 
1 313 kronor 
347 kronor 
67 kronor 
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlar
Avgift per år
Avgift per månad
Avgift per vecka
Avgift per dag
högst 3 axlar 
7 202 kronor 
720 kronor 
194 kronor 
67 kronor 
4 eller fler axlar 
11 862 kronor 
1 186 kronor 
313 kronor 
67 kronor 
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlar
Avgift per år
Avgift per månad
Avgift per vecka
Avgift per dag
högst 3 axlar 
6 354 kronor 
635 kronor 
169 kronor 
67 kronor 
4 eller fler axlar 
10 591 kronor 
1 059 kronor 
279 kronor 
67 kronor 
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.
Senaste förordning i ämnet 2012:653.