Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1971:549) om fastighetsdomstol

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1976:681.</kgp:reprint>

Denna kungörelse upphör enligt F (2010:984) att gälla den 2 maj 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2010:984).

1 §

Tingsrätt som anges i följande förteckning är fastighetsdomstol och har i denna egenskap i förteckningen angivet domsområde, om något annat inte följer av 2 §.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka

 

Stockholms län

 

Uppsala

 

Uppsala län

 

Nyköpings

 

Södermanlands län

 

Linköpings

 

Östergötlands län

 

Jönköpings

 

Jönköpings län

 

Växjö

 

Kronobergs län

 

Kalmar

 

Kalmar län

 

Gotlands

 

Gotlands län

 

Blekinge

 

Blekinge län

 

Malmö

 

Skåne län

 

Halmstads

 

Hallands län

 

Göteborgs

 

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner

 

Vänersborgs

 

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättans, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner

 

Skaraborgs

 

Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner

 

Värmlands

 

Värmlands län

 

Örebro

 

Örebro län

 

Västmanlands

 

Västmanlands län

 

Falu

 

Dalarnas län

 

Gävle

 

Gävleborgs län

 

Ångermanlands

 

Västernorrlands län

 

Östersunds

 

Jämtlands län

 

Umeå

 

Västerbottens län

 

Luleå

 

Norrbottens län

 

SFS 2009:376

2 §

För handläggning av mål eller ärende, som avses i 8 kap. 32 § jordabalken och 17 § lagen (1957:390) om fiskearrenden och av ärende som har samband med sådant mål eller ärende är tingsrätt som anges i följande förteckning fastighetsdomstol och har i denna egenskap i förteckningen angivet domsområde.

Tingsrätt

Domsområde

Eskilstuna

 

Södermanlands län

 

Sundsvalls

 

Västernorrlands län

 

SFS 2005:1096

3 §

I förordningen (1992:128) om hovrätternas domkretsar anges vilken hovrätt som är behörig i mål eller ärende som överklagas från tingsrätt i egenskap av fastighetsdomstol.

SFS 1997:1107

4 §

[har upphävts vid utgången av juni 1983 genom förordning (1983:383).]

SFS 1983:383

5 §

[har upphävts vid utgången av juni 1983 genom förordning (1983:383).]

SFS 1983:383

6 §

[har upphävts genom förordning (1976:681).]

SFS 1976:681

7 §

[har upphävts genom förordning (1976:681).]

SFS 1976:681

8 §

[har upphävts genom förordning (1976:681).]

SFS 1976:681

9 §

[har upphävts genom förordning (1976:681).]

SFS 1976:681

10 §

[har upphävts genom förordning (1976:681).]

SFS 1976:681

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:549

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1969:248) om fastighetsdomstol och kungörelsen (1968:513) om behörig domstol i hyresmål skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser om behörig domstol äger fortfarande tillämpning på mål eller ärende som vid ikraftträdandet är anhängigt hos tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol.

Nämndeman i fastighetsdomstol vars uppdrag icke har upphört vid utgången av år 1971, skall för tiden från och med d. 1 jan. 1972 till pågående valperiod slut anses vara vald till nämndeman i fastighetsdomstol för den domsaga som omfattar den kommun för vilken han är valbar till nämndeman.

Om mål eller ärende efter ikraftträdandet skall handläggas av ägodelningsrätt eller expropriationsdomstol i viss domsaga, åligger det lagmannen i tingsrätten i samma domsaga eller den som hovrätten förordnar i hans ställe att fullgöra de uppgifter som ankommer på ägodelningsdomaren.

SFS 1976:681

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ skall dock tillämpas dessförinnan i fråga om val av nämndeman för tiden från och med år 1977.

SFS 1983:383

(Utkom 7 juni 1983.)

SFS 1991:631

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1997:1107

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2001:71

Denna förordning träder i kraft

1. d. 1 april 2001 i fråga om Västmanlands tingsrätt och

2. d. 1 juli 2001 i fråga om Blekinge tingsrätt.

SFS 2001:1304

Denna förordning träder i kraft d. 25 febr. 2002.

SFS 2004:1216

Denna förordning träder i kraft d. 7 febr. 2005.

SFS 2005:1096

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:75

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.

SFS 2009:376

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2009.