Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
KK (1971:549) om fastighetsdomstol Omtryckt i SFS 1976:681.Denna kungörelse upphör enligt F (2010:984) att gälla den 2 maj 2011.Angående övergångsbestämmelser, se F (2010:984).Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2009 2009:376 – Regeringen föreskriver att 1 § kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol ska ha följande lydelse. Av Inger Nyström: Mariestads tingsrätt skall enligt förordningen benämnas Skaraborgs tingsrätt.1 §1 §Tingsrätt som anges i följande förteckning är fastighetsdomstol och har i denna egenskap i förteckningen angivet domsområde, om något annat inte följer av 2 §.
Tingsrätt
Domsområde
Nacka 
Stockholms län 
Uppsala 
Uppsala län 
Nyköpings 
Södermanlands län 
Linköpings 
Östergötlands län 
Jönköpings 
Jönköpings län 
Växjö 
Kronobergs län 
Kalmar 
Kalmar län 
Gotlands 
Gotlands län 
Blekinge 
Blekinge län 
Malmö 
Skåne län 
Halmstads 
Hallands län 
Göteborgs 
Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner 
Vänersborgs 
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättans, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner 
Skaraborgs 
Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner 
Värmlands 
Värmlands län 
Örebro 
Örebro län 
Västmanlands 
Västmanlands län 
Falu 
Dalarnas län 
Gävle 
Gävleborgs län 
Ångermanlands 
Västernorrlands län 
Östersunds 
Jämtlands län 
Umeå 
Västerbottens län 
Luleå 
Norrbottens län 
F (2009:376). 2 §2 §För handläggning av mål eller ärende, som avses i 8 kap. 32 § jordabalken och 17 § lagen (1957:390) om fiskearrenden och av ärende som har samband med sådant mål eller ärende är tingsrätt som anges i följande förteckning fastighetsdomstol och har i denna egenskap i förteckningen angivet domsområde.
Tingsrätt
Domsområde
Eskilstuna 
Södermanlands län 
Sundsvalls 
Västernorrlands län 
F (2005:1096). 3 §3 §I förordningen (1992:128) om hovrätternas domkretsar anges vilken hovrätt som är behörig i mål eller ärende som överklagas från tingsrätt i egenskap av fastighetsdomstol. Förordning (1997:1107). (Förutv. 3 § upphävd g. F 1975:1285.)4 §4 § har upphävts vid utgången av juni 1983 genom förordning (1983:383). 5 §5 § har upphävts vid utgången av juni 1983 genom förordning (1983:383). 6 §6 § har upphävts genom förordning (1976:681). 7 §7 § har upphävts genom förordning (1976:681). 8 §8 § har upphävts genom förordning (1976:681). 9 §9 § har upphävts genom förordning (1976:681). 10 §10 § har upphävts genom förordning (1976:681). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1971:549 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972, då kungörelsen (1969:248) om fastighetsdomstol och kungörelsen (1968:513) om behörig domstol i hyresmål skall upphöra att gälla.Äldre bestämmelser om behörig domstol äger fortfarande tillämpning på mål eller ärende som vid ikraftträdandet är anhängigt hos tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol.Nämndeman i fastighetsdomstol vars uppdrag icke har upphört vid utgången av år 1971, skall för tiden från och med d. 1 jan. 1972 till pågående valperiod slut anses vara vald till nämndeman i fastighetsdomstol för den domsaga som omfattar den kommun för vilken han är valbar till nämndeman.Om mål eller ärende efter ikraftträdandet skall handläggas av ägodelningsrätt eller expropriationsdomstol i viss domsaga, åligger det lagmannen i tingsrätten i samma domsaga eller den som hovrätten förordnar i hans ställe att fullgöra de uppgifter som ankommer på ägodelningsdomaren. 1976:681 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ skall dock tillämpas dessförinnan i fråga om val av nämndeman för tiden från och med år 1977. 1983:383 (Utkom 7 juni 1983.) 1991:631 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1997:1107 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. 2001:71 Denna förordning träder i kraft1. d. 1 april 2001 i fråga om Västmanlands tingsrätt och2. d. 1 juli 2001 i fråga om Blekinge tingsrätt. 2001:1304 Denna förordning träder i kraft d. 25 febr. 2002. 2004:1216 Denna förordning träder i kraft d. 7 febr. 2005. 2005:1096 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2007:75 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning. 2009:376 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2009.