Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

1 §

Från atomansvarighetslagens (1968:45) tillämpning undantas atombränsle och radioaktiva produkter i den omfattning och under de villkor i övrigt som anges i bilaga till denna förordning.

2 §

Förordnande enligt 10 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om ansvarighet för fraktförare meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten. SFS 2008:455

4 §

Anmälan enligt 25 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om upphörande av försäkringsavtal görs hos Strålsäkerhetsmyndigheten. SFS 2008:455

5 §

Anmälan enligt 32 § andra stycket atomansvarighetslagen (1968:45) om anspråk på ersättning av statsmedel för atomskada görs hos länsstyrelsen i det län där atomanläggningen ligger.

6 §

Certifikat som avses i 39 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) avfattas enligt formulär som fastställs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Närmare anvisningar till formulären meddelas av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Intyg som avses i samma lagrum utfärdas av inspektionen. SFS 2008:455