Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2005:586) om ikraftträdande av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna och viss följdlagstiftning

Utkom från trycket den 5 juli 2005

utfärdad den 22 juni 2005.

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 5 augusti 2005:

  1. lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,

  2. lagen (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,

  3. lagen (2005:255) om ändring i sjölagen (1994:1009), och

  4. lagen (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:586

(Utkom d. 5 juli 2005.)