Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2005:586) om ikraftträdande av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna och viss följdlagstiftningUtkom från trycket den 5 juli 2005utfärdad den 22 juni 2005.Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 5 augusti 2005:lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,lagen (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja,lagen (2005:255) om ändring i sjölagen (1994:1009), ochlagen (2005:256) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2005:586 (Utkom d. 5 juli 2005.)