Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner;

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ska ha följande lydelse.

9 §

1 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning för EG-typgodkännande och ansökan om undantag samt tillsyn enligt 12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1597

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2008:1197.