Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1785 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1998:1010. Vid Karolinska institutet finns det ett institut för miljömedicin. Institutet för miljömedicin har ett nationellt ansvar inom sitt område.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)