Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin;

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:1244) om Institutet för miljömedicin ska ha följande lydelse.

1 §

1 Vid Karolinska institutet finns det ett institut för miljömedicin. Institutet för miljömedicin har ett nationellt ansvar inom sitt område.

SFS 2010:1785

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)
Senaste lydelse 1998:1010.