Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1873 Utkom från trycket den 17 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukterSenaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1465. ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2008:1056. I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns det bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Bestämmelserna ska även tillämpas vid extra offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus eller tuggtobak.Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas för den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 samt för sådan extra offentlig kontroll vid anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus eller tuggtobak.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)