Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:502 Utkom från trycket den 14 juni 2013Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);utfärdad den 5 juni 2013.Regeringen föreskriver att 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.1 kap.11 §11 §Anmälningsplikten gäller även ändringar aven verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, elleren verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse från störningssynpunkt.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)