Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Utkom från trycket den 19 november 2013
utfärdad den 7 november 2013.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.

Vilka får behandla personuppgifter och vilka register får föras

2 §

I bilagan till denna förordning anges

  1. vilka statliga universitet eller högskolor som får behandla personuppgifter enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, och

  2. vilka register enligt lagen som får föras.

Uppgifter avseende genetiska undersökningar

3 §

I ett register som förs enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får uppgifter avseende genetiska undersökningar registreras om de avser individuella variationer i arvsmassan.

Bilaga

I enlighet med 2 § lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får de statliga universitet eller högskolor som anges nedan som personuppgiftsansvariga behandla personuppgifter i de angivna registren.

Universitet eller högskola

Register

Ändamål

Karolinska institutet

 

LifeGene

 

Att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika sjukdomar och för människors hälsa i övrigt

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:833

Denna förordning träder i kraft d. 3 dec. 2013 och gäller till och med d. 31 dec. 2020.

SFS 2015:609

(Utkom d. 10 nov. 2015.)

SFS 2017:1103

(Utkom d. 28 nov. 2017.)