Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd1

dels att 20 h § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 20 h § ska utgå.


SFS 2014:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.
På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Senaste lydelse av 20 h § 2011:921.