Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:511 Utkom från trycket den 17 juni 2014Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);utfärdad den 5 juni 2014.Regeringen föreskriver att 1 § drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2012:395. Denna förordning är meddeladmed stöd av 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a och 10 §§, 12 § 1–3 och 5 samt 13 §, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)