Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:984 Utkom från trycket den 14 november 2017Förordning om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400);utfärdad den 2 november 2017.Regeringen föreskriver att 13 § havsplaneringsförordningen (2015:400) ska ha följande lydelse.13 §13 §Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)