Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:510 Publicerad den 17 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för StrålsäkerhetsmyndighetenUtfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver att 12 och 16 §§ förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska upphöra att gälla den 1 juni 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)