Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:515 Publicerad den 17 maj 2018Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)Utfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver att 29 kap. 59 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.29 kap.59 §59 § Senaste lydelse 2016:1188. Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för att bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (2018:396), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGSusanne Gerland(Miljö- och energidepartementet)