Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1461 Publicerad den 6 juli 2018Förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)Utfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver att bilagan till miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska ha följande lydelse.Bilaga Verksamheter och åtgärder av betydelse för att avgöra planers och programs miljöpåverkan 4. Verksamheter och åtgärder för framställning eller bearbetning av metaller som avserg) skeppsvarv,h) anläggningar för tillverkning eller reparation av motordrivna luftfartyg,i) tillverkning av järnvägsutrustning,j) formning med användning av sprängmedel, ellerk) rostnings- eller sintringsverk för metalliska malmer.5. Verksamheter och åtgärder inom mineralindustrin som avsera) koksverk (torrdestillation av kol),Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)