Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/131;

 

Regeringen föreskriver2 enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under lagringsåret 2012/13.
Varuslag
Procentandel av basmängden
Motorbensin 
25 
Fotogen 
25 
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 
25 
Övriga eldningsoljor 
25 

SFS 2012:175

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och gäller till och med den 30 juni 2013.
På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste förordning i ämnet 2011:276.
Jfr rådets direktiv 2006/67/EG av den 24 juli 2006 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 217, 8.8.2006, s. 8, Celex 32006L0067).