Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.

 

Ersättning enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. lämnas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst
  • 1. femtio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §,
  • 2. etthundrasextio kronor för krav som avses i 3 § 1,
  • 3. etthundrafemtio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i 3 § 2.
SFS 2003:294

SFS 1993:1130

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 1996:938

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2003:294

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2013:59

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. ska upphöra att gälla den 16 mars 2013.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.
Senaste lydelse 1996:938.