Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:596) om utplånande eller ändring av ursprungsbeteckningar i vissa fall

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

1 §

Bestämmelsen i 66 § marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas på en annan stat som är ansluten till

  1. Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (SÖ 1970:60),

  2. överenskommelsen i Madrid den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga ursprungsbeteckningar å handelsvaror, senast reviderad i Lissabon den 31 oktober 1958, med tilläggsakt i Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 1969:75), eller

  3. avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:596

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.