Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:273.

Utkom från trycket den 14 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

1 §

Syftet med denna lag är att införa system för frivillig certifiering av vissa tjänster på energiområdet.

SFS 2014:273

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare utformningen av sådana system.

SFS 2014:273

3 §

[Upphävd g. Lag (2014:273).]

SFS 2014:273

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:838

Denna lag träder i kraft d. 31 dec. 2012.

SFS 2014:273

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014.