Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1184 Publicerad den 27 juni 2018Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)Utfärdad den 20 juni 2018Regeringen föreskriver att lagen (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) ska träda i kraft den 1 december 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)