Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1465 Publicerad den 10 juli 2018Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkarUtfärdad den 28 juni 2018Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2008:26. Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)