Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 12/18


Offentliggörande av Norges Samferdselsdepartements planer att direkt tilldela avtal om allmän trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Den behöriga myndighetens namn och adress:

Samferdselsdepartementet

Avdelningen for jernbane og jernbanetransport

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Planerad tilldelningsmetod:

Direkttilldelning

3.

Tjänster och geografiska områden som kan omfattas av avtalet:

Nationell persontransport med tåg, alla tjänster som omfattas av ett avtal om allmän trafik 2011, undantaget linjerna Gjøvik och Ofoten.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.