Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

30.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 223/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien

(Mål C-371/05) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 92/50/EEG - Artiklarna 11 och 15.2 - Offentlig upphandling av tjänster - Tilldelning av datatjänster för kommunen Mantova (Italien) - Direkt tilldelning utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling)

(2008/C 223/03)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: X. Lewis, C. Zadra, L. Visaggio och C. Cattabriga)

Svarande: Republiken Italien (ombud: I.M. Braguglia och G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 11 och 15.2 i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (EGT L 209, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 139) – Tilldelning av datatjänster för kommunen Mantova (Italien) – Direkt tilldelning utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 10, 14.1.2006.