Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 304/3


Domstolens beslut av den 4 juli 2013 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens delegation i Turkiet, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Mål C-520/12 P) (1)

(Överklagande - Främsta verktyget för föranslutningsstöd - Projekt för att utveckla det europeiska nätet av affärscentra i Turkiet - Beslut att inte tilldela projektet - Krav på ersättning för påstådd skada - Nationellt beslut - Unionens organ inte inblandade)

2013/C 304/05

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (ombud: advokaten A. Krystallidis)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Aresu och F. Erlbacher), Europeiska unionens delegation i Turkiet, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Saken

Överklagande av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 september 2012 i mål T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mot Europeiska kommissionen, Central Finance & Contracts Unit (CFCU) och Europeiska unionens delegation i Turkiet, genom vilket tribunalen avvisade en talan om ersättning för skada som klaganden påstår sig ha lidit till följd av beslutet av Europeiska unionens delegation i Turkiet att inte tilldela klaganden kontraktet avseende projektet Enlargement of the European Turkish Business Centers Network to Sivas, Antakya, Batman and Van — (Europe Aid/128621/D/SET/TR) — Avvisning — Bristande behörighet

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 26 av den 26.1.2013.