Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 227/9


Tröskelvärden som avses i direktiv 2004/17/EG och direktiv 2004/18/EG, ändrade genom förordning (EU) nr 1336/2013, uttryckt i Eftastaterna nationella valutor

2014/C 227/06

Tröskelvärden i euro

Tröskelvärden i norska kronor

Tröskelvärden i schweiziska franc

Tröskelvärden i isländska kronor

134 000

1 014 608

163 038

21 571 317

207 000

1 567 342

251 857

33 322 856

414 000

3 134 684

503 714

66 645 712

5 186 000

39 266 836

6 309 806

834 842 176