Om Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation.

Karnov Group erbjuder även abonnemangstjänsterna Karnov Juridik och Karnov Kommun där vi har över 1000 lagkommentarer, nyhetstjänster, doktrin, juridiskt bibliotek, handläggarstöd och ett flertal verktyg för att våra kunder skall kunna ta rättssäkra beslut.

Om Karnov Group

Karnov Group är marknadsledande leverantör av onlinebaserad juridisk information till yrkesverksamma jurister, samt handläggare i privat och offentlig/kommunal sektor.
Karnov var den första aktören i Sverige att publicera lagkommentarer online där vi kombinerar juridisk expertis med innovativ teknik för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna erbjuda innehåll av högsta kvalitet till våra kunder.
Karnov erbjuder även juridisk fortbildning genom ett stort utbud av kurser för både jurister och handläggare. Utbildningarna marknadsförs under namnet VJS som är en del av Karnov Group.
Om Karnov Group

Karnov Juridik

Ger dig som är yrkesverksam jurist den information du behöver, när du behöver den.
Testa Karnov Juridik gratis i 14 dagar

Karnov Kommun

Juridisk informationstjänst unikt anpassad för Sveriges kommuner.
Testa Karnov Kommun gratis i 14 dagar

Karnov Utbildning

Kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar.
Se kursutbud