Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Brev (1961:337) till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen

Utfärdad: 1961-05-26

Kungl. Maj:t vill, med stöd av 39 och 42 §§ vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340), utfärda föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar1)

1)

Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas hos länsstyrelserna och polysmyndigheterna. Den är även tillgänglig i bokhandeln.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1961:337

Kungl. Maj:t förordnar, att dessa föreskrifter och anvisningar skola tillämpas från och med den 1 juli 1961, då de den 25 november 1955 fastställda och den 9 november 1956 kompletterade föreskrifterna och anvisningarna rörande tillämpningen av vapenförordningen skola upphöra att gälla.