Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m. fl.

Utfärdad: 1964-05-29

1 §

Från och med den 1 januari 1965 skall vad som finnes stadgat

om landsfogde gälla länspolischef eller länsåklagare,

om poliskammare i stad gälla polismyndigheten i stad, i vilken poliskammare fanns före den 1 januari 1965,

om stadsfiskal gälla polismyndighet eller distriktsåklagare,

om landsfiskal gälla polismyndighet, distriktsåklagare eller utmätningsman samt

om stadsfogde gälla utmätningsman.

2 §

Vid tillämpningen av 1 § iakttages, att åklagare ombesörjer angelägenhet, som äger samband med åklagarverksamhet, och utmätningsman angelägenhet, som äger samband med exekutionsverksamhet, samt att övriga angelägenheter ombesörjas av polismyndighet.

Beträffande angelägenheter, som äga samband med mer än en verksamhetsgren, må Konungen förordna, hur de skola handläggas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:323

(Utkom d. 17 juni 1964.)