Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen när det gäller föreskrifter som rör sociala och medicinska frågor.

SFS 2014:1123

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1123

Denna förordning träder i kraft den 1 jan. 2015.