Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov

Utkom den 11 januari 1977.
Utfärdad den 22 december 1976.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts.

SFS 2014:1125

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:1091

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 2008:330

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2014:1125

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.