Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Utfärdad den 31 maj 1979

Polismyndigheten får meddela föreskrifter enligt 2 § tredje stycket lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.

SFS 2014:1129

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:358

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979.

SFS 2014:1129

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.