Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:536) om försäljning av förverkad egendom och hittegods m.m.

Denna förordning har enligt F 2005:320 upphört att gälla vid utgången av juni 2005.

Utfärdad den 14 juni 1979

Sådan egendom som anges i 6 § lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. skall säljas av Allmaterial i Solna Aktiebolag.

SFS 1990:1046

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:536

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979.

SFS 1990:1046

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 2005:320

(Utkom d. 31 maj 2005.)