Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana

Denna förordning upphör enligt F (2014:1104) att gälla den 1 januari 2015.

Utfärdad: 1993-12-16.

Utkom från trycket den 30 december 1993.

Regeringen föreskriver följande. Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 2 kap. 33 § och 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617).