Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

 

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. SFS 2014:1157

SFS 1999:221

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 2008:333

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2014:1157

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.