Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift ska ha följande lydelse.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)