Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:766) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre lydelse om anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter som meddelats före den 1 juli 2010 och som inte kungjorts enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)