Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:627 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott dels att i 5 § orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”, dels att i 10 och 11 §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKViveca Lång(Justitiedepartementet)