Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift;

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift ska ha följande lydelse.

2 a §

1 Kommunen fastställer felparkeringsavgiftens belopp.
Avgiftens belopp får fastställas till lägst sjuttiofem och högst ettusentrehundra kronor.

SFS 2016:897

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2004:193.