Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:169) om ikraftträdande av lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 6 april 2000.
Utkom från trycket den 18 april 2000

Regeringen föreskriver att lagen (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall träda i kraft den 16 maj 2000.