Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:721 Utkom från trycket den 12 september 2000Förordning om ikraftträdande av lagen (2000:459) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;utfärdad den 24 augusti 2000.Regeringen föreskriver att lagen (2000:459) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. skall träda i kraft den 30 september 2000.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSCecilia Bergman(Justitiedepartementet)